Pastoraat

Zorg voor zorg

Gods doel met ons is dat wij leven in harmonie met Hem, met onszelf en onze naasten.
Een belangrijk doel van pastoraat is groeien in onze relatie met God, met onszelf en onze medemens.

Nu kunnen er allerlei blokkades zijn in ons leven die deze groei belemmeren, door welke reden dan ook veroorzaakt.
Wij ervaren niet altijd een stabiel christenleven. Het is belangrijk om te onderzoeken welke blokkades er zijn in ons leven
en wat wij hiermee doen, met als doel om weer in harmonie te kunnen leven.

Het pastorale team wil naast mensen staan die vragen, problemen of zorgen hebben over hun geestelijke, lichamelijke
of maatschappelijke situatie. Waar nodig zal het pastoraal team doorverwijzen naar professionele hulpverleningsinstanties.

Contact
Voor al je hulpvragen kan je mailen naar pastoraat@ekwestland.nl

Coördinator Pastoraat
Arco van der Hout

Voorganger
Vacant