Wat wij geloven

Visie:
De Evangelische Kerk Westland wil een plek zijn waar het BRUIST!

Kernwaarden:
Betrokken en verbonden zijn in Gods liefde
Ruimte zoeken voor de leiding van de Heilige Geest
Uitdelen van het evangelie van Jezus in woorden en daden
Impact hebben op de wereld om ons heen
Samen een veilige gemeente zijn waar jong en oud zich thuis voelt
Toegerust worden om onze identiteit in Christus te ontdekken en ons te
ontwikkelen

Christus ons fundament

Efeze 4:2-6 Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één doop, 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.