Kringen

Wij willen graag een kerk zijn die naast de zondag ook op andere momenten met elkaar optrekt in geloof.

Onze ervaring is dat de kringen een warme gemeenschap vormen waarin samen het geloof geleefd kan worden.

Een kring is een groep van maximaal 15 mensen die regelmatig bij elkaar komt (meestal 2x per maand). Bijbellezen, overdenken, zorg dragen, bidden, praten, delen, lachen en huilen. In de kring mag je gewoon jezelf zijn! Voorbeelden van kringen:

·         Kringen in de kernen; In de verschillende kernen van Westland komen kringen samen op woensdagavond. Ontmoeting, Bijbel lezen en gebed zijn kernwoorden in deze kringen.

·         Seniorenkring (bij voldoende animo)

·         Jonge gezinnen kring.

·         Jong volwassenen kring.

·         Vrouwenkring; Voor en door vrouwen. Samen elkaar ontmoeten en bemoedigen.

·         Mannenkring; Ontstaan vanuit het verlangen als mannen samen op te trekken in geloof.

·         Talentenkring; een kring op een ochtend, creatief samenzijn en talenten ontdekken en delen.

·         Studiekring (over de Bergrede)

·        

Zoals je ziet zijn er verschillende mogelijkheden om samen kring te zijn. Door deel uit te maken van een kring die bij je past, zet je een belangrijke stap in je geestelijke groei.

Voor meer informatie, aanmelding of wanneer je een kring wil starten, neem contact op met onze kringcoördinator kringen@ekwestland.nl