Wie wij zijn

Als gemeente van Christus is het belangrijk om helder te hebben wie we zijn, hoe we zijn, waarom we er zijn en welke uitdagingen we zien voor de toekomst. 
 

Fundament
Wij geloven dat Jezus, door zijn lijden, sterven en opstanding, de hoop voor de wereld is. We willen we een liefdevolle gemeenschap van gelovigen zijn, die het grote gebod, God en mensen lief te hebben, in de praktijk uitleeft, zodat mensen Jezus leren kennen en we samen groeien in geloof en discipelschap.

Mattheus 22:37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Mattheus 28;19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

 

Visie 

"Evangelische kerk Westland"
Een liefdevolle geloofsgemeenschap die God eert, elkaar opbouwt en Jezus’ liefde uitleeft in onze omgeving.

Matt. 5 vers 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.


Kernwaarden
Gemeente-zijn vorm geven kan op vele manieren. Hieronder geven we aan welke waarden centraal staan in de gemeente.

  • De Bijbel als het door God geïnspireerde woord dat het hoogste gezag heeft in leer en leven. Gebed en de leiding van Gods Geest zijn hierbij onmisbaar.
  • In de omgang met elkaar staat de liefde centraal.
  • We accepteren elkaar als broers en zussen en hebben het welzijn van de ander op het oog
  • Multigeneratie gemeente, we leren en genieten van de generaties.
  • Gemeente als gemeenschap van discipelen is meer dan een activiteit waar we naartoe gaan.
  • We geven ruimte aan innovatie in vormen van gemeente zijn. Vanuit de onderlinge liefde houden we hierbij rekening met de bestaande praktijk.
  • We zoeken actief naar manieren om Gods missie in onze omgeving uit te leven, als gemeente en individueel.