Privacy Statement

Evangelische kerk Westland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij Evangelische kerk Westland hiertoe wettelijk verplicht is.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van deze website en van de communicatie over ons kerkelijk werk. Om u bij het bezoek aan de website van Ek Westland te kunnen herkennen maken wij gebruik van z.g.n. ‘cookies’ Deze gebruiken wij slechts voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website en niet voor commerciele doeleinden. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde (anonieme) informatie wordt alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meldt dit dan schriftelijk aan onze webmaster.

Evangelische kerk Westland behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen
Datum laatste wijziging: 7 februari 2015