Diensten


Onze dienst

Elke zondagmorgen om 10.00 uur komen wij samen in de aula van ISW Hoogeland in Naaldwijk. De dienst duurt meestal tot 11.30 uur. Misschien vraag je je af wat wij op zondagmorgen nu eigenlijk doen. Hoe ziet zo’n dienst eruit en wat kun je verwachten? Allereerst is het belangrijk om te weten dat je van harte welkom bent! We kijken ernaar uit om je te mogen ontmoeten. Wie je ook bent of wat je achtergrond ook is. Kom zoals je bent!

Hieronder nemen we je graag mee in hoe een zondagsdienst bij ons verloopt. Dit is een beschrijving van een gemiddelde dienst. Hopelijk hebben we hiermee eventuele vragen beantwoord en je misschien wel enthousiast gemaakt om dit zelf eens te ervaren! We hopen je dan ook snel te mogen ontmoeten.

Op zondagochtend komen wij samen in de aula van ISW Hoogeland in Naaldwijk. De ingang vind je bij het spandoek bovenaan de trappen met onze naam en logo en het opschrift “Welkom!”. Ben je mindervalide, minder goed ter been of kom je met een kinderwagen? Onder diezelfde trappen vind je een gelijkvloerse ingang waar iemand je welkom zal heten en je zal begeleiden naar de aanwezige lift.

Boven word je van harte welkom geheten door ons gastenteam. Hierna mag je een plekje uitzoeken in de aula.

De dienst start met een woord van welkom door de zangleider en het zingen van liederen. De muziek wordt verzorgd door leden van ons muziekteam. Wij zingen voornamelijk Opwekkingsliederen van Stichting Opwekking. Opwekkingsliederen zijn te herkennen aan eigentijdse muziek en teksten welke op de Bijbel zijn gebaseerd. De teksten worden met behulp van een beamer geprojecteerd.

Zingen doen mensen in onze gemeente, zittend, staand, met de handen omhoog of de ogen gesloten. Iedereen is bij ons vrij om te aanbidden op zijn of haar manier, wanneer je God aanbidt is alles goed.

Na een aantal liederen te hebben gezongen, zal de oudste van dienst (een lid van onze Raad) de gemeente nogmaals welkom heten, een gebed uitspreken, een zegen over de dienst vragen en eventuele mededelingen doen. Soms is er een bijdrage van onze jeugd/kinderen.

De zangleider neemt de dienst daarna weer over en kondigt de collecte aan.

De vrijwillige collecte is bestemd voor de zendelingen welke wij als gemeente ondersteunen in hun levensonderhoud. De opbrengsten van de collecte zijn dus niet voor onze kerk zelf. Wij maken voor onze collecte ook gebruik van de Givt app. Wanneer je de app downloadt en je registreert kun je eenvoudig zonder contant geld op zak geven. Na de collecte kondigt de zangleider aan dat de kinderen naar het kinderwerk mogen gaan.

Voor onze jongste bezoekers organiseren wij iedere zondag een eigen dienst afgestemd op hun leeftijd. Binnen ons kinderwerk vinden wij het belangrijk dat kinderen vertrouwd raken met de verhalen en lessen uit de Bijbel. Dit wordt op verschillende manieren gedaan. Ook is het doel dat de kinderen relaties opbouwen en onderhouden met elkaar en daarbij vooral veel plezier hebben!

Wij kennen de volgende groepsindeling: 

0- tot 4-jarigen:
Dit is de baby/peutergroep waar kinderen spelenderwijs bezig zijn met de verhalen uit de Bijbel en het spelen met elkaar. 

Groep 1 & 2:
Hier gaan de kinderwerkers samen met de kinderen spelend en ontdekkend aan de slag met de Bijbelverhalen. 

Groep 3, 4 en 5:
Hier lezen ze zelf uit de Bijbel, zingen, luisteren ze naar verhalen, bidden, kletsen en spelen ze spelletjes. 

Groep 6, 7 en 8:
Hier gaan de kinderen dieper in op verhalen uit de Bijbel en er wordt ook gesproken hoe je dit kunt toepassen in je dagelijks leven. Eens in de maand blijven de kinderen in de zondagsdienst.

Al deze groepen vind je in de lokalen grenzend aan het ‘Kinderplein’. Je vindt het Kinderplein en alle lokalen achter de klapdeuren rechts naast het podium. De kinderwerkers wijzen je graag de weg. Wanneer de kinderen naar hun eigen samenkomst zijn, gaat de zangdienst verder. De liederen worden ingetogener.

Na de zangdienst is er gebed. Soms geeft de zangleider aan dat er gelegenheid is om (hardop) te bidden waarna hij/zij zal afsluiten. Soms spreekt de zangleider alleen een gebed uit. Vaak gaan mensen staan tijdens het gebed. Dit is vrijwillig, ieder bidt (hardop of stil, staand of zittend) op zijn of haar eigen manier.

Na het gebed verlaten de mensen van de muziekgroep het podium en draagt de zangleider de dienst over aan de spreker. Dit kan onze eigen voorganger zijn (Jan van der Weg) of een voorganger van een andere kerk of iemand uit onze eigen kerk.

De woordverkondiging (prediking) is het vertellen van en luisteren naar Gods woord. De spreker heeft een onderwerp gekozen (geïnspireerd door God/de Bijbel) en legt uit wat hierover in de Bijbel staat, wat het betekent en hoe je dit kunt toepassen in je dagelijks leven.

Iedere 2e zondag van de maand vieren wij tijdens de dienst het Heilig Avondmaal. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Maar wat is dat eigenlijk, Avondmaal?  En waarom vieren wij dit? Het Avondmaal is een ritueel en heeft een symbolische betekenis. Door het eten van het brood en het drinken van wijn herdenken we het lijden en sterven van Jezus Christus en getuigen we van zijn opstanding. Het brood dat wordt gebroken is een beeld van het lichaam van Jezus die voor ons Zijn leven heeft gegeven. De wijn is een beeld van het bloed van Jezus dat Hij voor ons heeft vergoten tot vergeving van onze zonden. Het Avondmaal is door Jezus zelf ingesteld. Je kunt dit in de Bijbel vinden in onder andere 1 Korinthe 11 vers 23-26. Jezus at met Zijn discipelen het Avondmaal in de avond. Daarom deze naam. Wil je niet deelnemen aan het Avondmaal? Geen probleem. Het Avondmaal staat open voor iedereen die gelooft dat Jezus voor zijn/haar zonden is gestorven en weer is opgestaan. Of je deelneemt aan het Avondmaal is dus een zaak tussen God en jou.

Na de woordverkondiging zal de oudste van dienst de dienst afsluiten met gebed en de zegen uitspreken. Hierna wordt het slotlied gezongen.

Na afloop van de dienst is iedereen welkom voor een kop koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Voor de mensen die nieuw zijn in onze kerk is er aan de rechterzijde van de aula de mogelijkheid om extra informatie te krijgen over onze kerk bij de banner ‘gastenteam’. Mensen die graag gebed willen voor iets of iemand kunnen terecht bij de banner ‘gebed en bemoediging’.

 

 

Heb je nog vragen?