Over ons


Wie zijn wij?

Wij zijn de Evangelische kerk Westland, een middelgrote, Evangelische kerk midden in het Westland met ruim 145 leden en 200 vaste bezoekers. Onze leden zijn van alle leeftijden en komen uit het Westland en daarbuiten. Iedereen is welkom om zichzelf te zijn en samen zetten wij het woord van God centraal.

Op zondagochtend komen wij samen in de aula van ISW Hoogeland in Naaldwijk.

Hiernaast hebben wij ons eigen gebouw in het centrum van Naaldwijk; gebouw Gideon. Hier komen wij samen voor andere activiteiten zoals kringen, gebedsavonden en kinder- en jeugdactiviteiten. Ook worden hier activiteiten georganiseerd voor mensen die kennis willen maken met het geloof zoals de Alpha cursus. Voel je vrij om hiernaar te informeren!

Onze kerk is aangesloten bij de Unie-ABC, een geloofsgemeenschap die bestaat uit baptistengemeenten en CAMA-gemeenten in Nederland. Als Evangelische kerk Westland (EKW) willen wij een plek zijn waar het BRUIST!

Visie

Betrokken en verbonden zijn in Gods Liefde

Ruimte zoeken voor de leiding van de Heilige Geest

Uitdelen van het evangelie van Jezus in woorden en daden

Impact hebben op de wereld om ons heen

Samen een veilige gemeente zijn waar jong en oud zich thuisvoelt

Toegerust worden om onze identiteit in Christus te ontdekken en ons te ontwikkelen.

Wij geloven dat Jezus Christus ons fundament is

“..denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en geduldig. Verdraag elkaars fouten en houd van elkaar. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven. Leef met elkaar alsof jullie één  lichaam zijn, met één geest. Want jullie zijn allemaal door God uitgekozen om gered te worden. Daar vertrouwen jullie op. Jullie hebben dezelfde Heer, hetzelfde geloof, dezelfde doop. En jullie hebben dezelfde Heer, hetzelfde geloof, dezelfde doop. En jullie hebben dezelfde God, de Vader van alle mensen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen, Hij geeft leven aan alles en iedereen, Hij is aanwezig in alles en iedereen.” 

Efeze 4:2-6 Bijbel in gewone taal (BGT)