Kinderwerk

Aangezien we een kerk zijn die bestaat uit mensen uit alle kernen van het Westland, is onderling contact erg belangrijk. Daarom heeft het kinderwerk een tweeledig doel:

  • De kinderen bekend maken met de verhalen uit de bijbel. Vertellen wie Jezus is en wat het betekent om voor Hem te kiezen, je leven aan Hem toe te vertrouwen.
  • Onderling contact met kinderen en leiding. Zo kunnen we in ons doen en laten, zeggen en zwijgen laten zien wie Jezus is. We kunnen vriendschappen sluiten, samen bidden en elkaar proberen te helpen.

Hoe gaat het op zondag
Hoe doen we dit in de praktijk van de zondag? Wij organiseren elke zondag kinderdiensten. De kinderen starten met hun ouders in de dienst in de grote zaal. Na ±15 min. is er gelegenheid voor de kinderen naar hun eigen groep te gaan. Daar wordt een verhaal verteld, gezongen geknutseld en gespeeld over een thema of verhaal uit de bijbel. Bij projecten en/of prekenseries proberen we zoveel mogelijk hierbij aan te sluiten bij het programma van de volwassenen. Als de dienst afgelopen is gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de ouders. De jongere kinderen kunnen aan het eind van de dienst worden opgehaald.

Groepen in het kinderwerk
Het kinderwerk is verdeeld in groepen zodat elk kind op niveau kan worden aangesproken. Dit betekent in de praktijk dat er een baby groep is voor kinderen van 0 tot 2 jaar. Een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar en verder combineren we de groepen van de basisschool. Voor de groepen 1 t/m 6 is er elke zondag een kinderdienst,  de kinderen van groep 7 en 8 blijven de 2de en 5de zondag van de maand in de grote zaal bij hun ouders. Bij elke groep streven we naar minimaal 2 personen voor de begeleiding.