Kansen om te geven

Geld
Misschien niet ieders meest favoriete onderwerp in de kerk. Toch willen we er aandacht aan besteden. Openheid over hoe de kerk met geld om gaat is erg belangrijk

Wat doen we ermee?
Onze kerk is volledig afhankelijk van giften. Elke uitgave die we doen is mogelijk gemaakt door giften van gasten of leden. Van de koffie en het koekje na de dienst tot en met de betaling van de rente en aflossing van gebouw Gideon. Maar denk ook aan het honorarium van de voorganger en de jeugdpastor, de huur van het ISW, het organiseren van Shine avonden, diaconale en pastorale ondersteuning, jeugdwerk enzovoort.

De collecte die op zondag wordt opgehaald is altijd bestemd voor derden. We ondersteunen onder andere een aantal zendelingen die verbonden zijn aan onze gemeente.

Hoe kunt u bijdragen?

Door periodieke giften over te maken en maandelijks een bedrag over te maken naar IBAN nummer NL77RABO0135354021 t.n.v. Evangelische kerk Westland.

Door bij te dragen via een collecte, bekijk in de agenda van ekwestland.churchbook.nl welke zendeling(en) je deze week met jouw gift via de Givt app kan ondersteunen. Download de Givt app via www.givtapp.net/download of direct vanuit de App Store/Google Play. Scan de QR-code met je smartphone of klik op de QR-code in de Churchbook app en ondersteun de zendeling(en).

De fiscus betaalt mee
Onze gemeente heeft de ANBI status en dat betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting. De ANBI status valt onder de paraplu van de ABC gemeenten
(ABC gemeenten, Driebergen-Rijsenburg,
www.abcgemeenten.nl).

Zie voor meer informatie de ANBI knop onderaan de pagina. Daar kunt u ook ons jaarverslag en de actuele cijfers vinden.